maandag, september 01, 2008

Wetenschappers en hun data

Hoe wetenschappers met hun data omgaan en hoe ze tegen datamanagement aankijken valt te lezen in het rapport "Investigating Data Management Practices in Australian Universities". dit rapport beschrijft de uitkomsten van een enquete die bij drie verschillende Australische universiteiten is uitgezet. Uit dit rapport blijkt ondermeer dat er nog heel veel onduidelijkheid is over data (wat is digitale data?, wie is de eigenaar van deze data?) en dat het nog niet goed geregeld is met het data-management en de duurzame opslag van deze data, een beeld dat ook naar voren kwam in de gesprekken die we in Delft gevoerd hebben met wetenschappers over hun datasets.