zaterdag, november 25, 2006

Verslag XML Holland 2006 (SGML/XML usergroup)

Verslag XML Holland 2006 (SGML/XML usergroup)
Keynote lezing: Sneller beter samen- Radboud de Groot (Twynstra The Bridge)
Radboud noemde in zijn lezing een aantal huidige trends en ontwikkelingen op het internet zoals:
Generation C: ook wel de contentgeneratie. Er is een generatie ontstaan die gewend is van alles met content te kunnen doen zoals bijvoorbeeld: zelf concent creëren of opslaan. De content kan van alles zijn:weblogs, digitale foto's, films, websites etc.… De contentgeneratie wil creatief zijn en verwacht geholpen te worden door fabrikanten die met allerlei producten de markt op komen.
Secondlife (http://www.secondlife.com/nceerde Linden Lab het spel SecondLife. SecondLife biedt de gebruikers een virtuele wereld, waarin ze een virtueel leven kunnen leiden. SecondLife is geen game, en geen site, het is een alternatieve online 3D wereld die ondertussen ook steeds interessanter wordt voor bedrijven. Er zijn bijvoorbeeld al bedrijven die via Secondlife hun vacatures proberen te vervullen.Crowdsourcing: Is een van de nieuwste ontwikkeling binnen 'consumer generated content' is crowdsourcing. Crowdsourcing is het outsourcen van werk aan amateurs dat vroeger door professionals werd gedaan. Zoals R&D en innovatie. Voorbeelden van crowdsourcing:
http://www.brewtopia.com.au/waarop je je eigen bier/wijn kunt maken. Een “open source bierbedrijf”.
http://www.fluevog.com/.com="Tahoma"> met de mogelijkheid je eigen schoenen te ontwerpen en de kans dat die dan ook echt geproduceerd gaan worden
http://www.innocentive.com/536"> een web-based community waar wetenschappers problemen oplossen
http://www.lego.com/ebruiker zelf setjes legostenen kan samenstellen waarna bij genoeg stemmen van andere bezoekers van de internet site Lego dit setje ook daadwerkelijk uit zal gaan brengen.
Serious gaming: Games en game technologie zijn al lang niet meer alleen voorbehouden aan de entertainment sector. Tegenwoordig doet de game ook steeds vaker zijn intrede binnen organisaties in de vorm van bedrijfssimulaties- en trainingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van: politieagenten die via games getest op hun vaardigheden of een virtuele rijinstructeur of games voor management simulaties
Lulu (http://www.lulu.com/nlaarmee je je eigen boek kunt uitgeven. Deze dienst is s GRATIS en elk boek wordt pas gedrukt en verzonden als het gekocht is. De auteursrechten blijven bij de schrijver die ook het uiterlijk bepaald (design en de lay- out). . Jij bepaald de prijs en de auteursinkomsten. Via deze site is het tevens mogelijk je boek te verkopen via bijvoorbeeld: Bol.com
Kortom het eigenlijk voor iedereen: “Business as unusual”

Don't manage your content - Michel de Ru (Daidalos)
Michel besprak in zijn lezing de next-generation-publisher. Huidige doorlooptijden bij het publiceren zijn te groot. Onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 3-20% van de content gebruikt wordt.
Waarom dan al die moeite vooraf doen als je niet eens zeker weet of een document gebruikt gaat worden. De Content Integrator kantelt het uitgeefproces en gooit de voorbewerking en verrijking vooraf overboord en levert zo een oplossing voor lange levertijden, lage actualiteit en lange time-to-market.

Het SAP XML documentatie project - Ingrid van Gilst
SAP education is het op twee na grootste IT trainingsorganisatie van de wereld. Momenteel verzorgt het 250 verschillende trainingen in 48 landen. Het probleem waar men binnen SAP tegen aan liep was dat het in elkaar zetten van trainingshandleidingen erg veel tijd en werk kost. De trainingen zijn modulair opgezet en voor de klant wordt een cursus op maat gemaakt. Hiervoor worden stukken uit de trainingshandleiding samengevoegd tot een handleiding die bij de training gebruikt wordt. Daarnaast heeft SAP veel partners die ook het materiaal gebruiken. Al met al kost het maken van een trainingshandleiding op deze manier zo’n dag of 5. De oplossing die hiervoor gebouwd is het de Education Content Customizer, een applicatie die SAP subsidiaries via een web gebaseerd gebruikers interface de mogelijkheid biedt om SAP trainingsmateriaal te bekijken, samen te stellen, aan te passen aan eigen wensen en te publiceren.
Deze oplossing is in een aantal stappen geïmplementeerd:
- Fase 1 bestond uit het omzetten van de content naar XML, het invoeren van een editor, DTD en stylesheets
- Fase 2: toevoeging van software voor het maken van vertalingen TRADOS en het implementeren van Multi-language stylesheets
- Fase 3: content management software geïmplementeerd en ontwikkeling van een webinterface voor de subsidiaries
Via een kleine demonstratie werd aangetoond dat het voor de partners van SAP inderdaad mogelijk is om zelf op basis van het door SAP ontwikkelde materiaal cursushandleidingen in eigen taal en eigen lay-out samen te stellen.

XML de X(cross) media language - Roelof Janssen
XML begint ook in de creatieve sector steeds meer een bekend begrip te worden en wordt steeds meer toegepast door bedrijven die zich bezighouden met crossmedia toepassingen zoals multimedia, games, interactieve en traditionele media. Crossmedia toepassingen wordt vaak in relatie gebracht met termen als: ‘Create once, publish many’ en ‘single source publishing’
In de creatieve sector wordt XML steeds meer gebruikt in combinatie software zoals Adobe Flash en InDesign. Met name Adobe speelt in de creatieve sector een belangrijke rol omdat dit bedrijf producten biedt voor de creatie en ontwikkeling van websites, animaties, audio, video en drukwerk.

Zachte semantiek leidt tot harde functionaliteit - Chris Scholten, Saxion Hogescholen
Datamanagement heeft historische gezien een omvangrijker track record dan documentmanagement. In deze lezing vergeleek Chris Scholten de ontwikkelingen die in de datamanagement wereld aan de orde zijn met ontwikkelingen in de documentmanagementwereld. Met name informatiemodelleringsmethoden en technieken lijken goed toepasbaar te zijn voor de ontwikkeling van XML applicaties en domeinontologie.

Dynamic publishing on demand binnen social networks - Roger Dols
Als je de uitgeefprocessen van vandaag de dag met die van vroeger bekijkt zie je al veel verschillen. Evenzo geldt dat wie over 5 jaar naar publicatieprocessen kijkt, zal een groot verschil te zien krijgen met de huidige processen.
Publiceren anno 2006
Het uitgeef proces verschuift steeds meer van ‘Supplier push’ waarbij de redactie het aanbod bepaald, naar ‘custom pull’ waarbij de klant het aanbod bepaalt. De nieuwste trend daarbij is het dynamisch publishing on demand waarbij slechts delen van een verzameling content worden gepubliceerd. De lezer bepaalt daarbij zelf welke delen hij/zij wil publiceren. Vergelijk dit met een publiceren van een boek over kunstgeschiedenis versus het publiceren van het stuk van het boek dat alleen over de barok in Oostenrijk gaat. Dit kan als de content geen monolithisch document is maar een semantisch netwerk van afgebakende maar gerelateerde brokken.
Deze verandering wordt ondermeer ingezet door de komst van zaken als social networks, wiki’s en semantische technologie die ervoor zorgen dat, naast de al aanwezige XML en webtechnologie, de contouren van de nieuwe uitgeverij echter al zichtbaar beginnen te worden

Labels: ,