maandag, april 28, 2008

IATUL dag 4: Discovering the Library

Dr. Ellen Safley gaf in de middag van 24 april een lezing over de initatieven die de bibliotheek van de University of Texas genomen heeft om het gebruik van de catalogus te verbeteren. De titel van de lezing was: "Discovering the Library: finding the hidden barriers to success the catalog." In deze lezing werd niet een nieuw next generation catalogus interface getoond maar gaf Ellen aan wat er door de Catalog Committee allemaal gedaan was om het gebruik van het huidige interface te verbeteren. Het blijft altijd interessant om te horen dat de taal die in de meeste catalogie gebruikt worden totaal niet aansluiten bij de belevingswereld van de gebruiker. Met behulp van focus groups is de bibliotheekcatalogus getest. Ellen merkte hierbij op dat het zeer waardevol was dat er tijdens deze gebruikerstesten ook bibliotheekpersoneel aanwezig was om te observeren omdat ze hierdoor wel extra met hun neus op de feiten werden gedrukt.
Door een aantal eenvoudige aanpassingen in het jargon (verwijder termen zoals Recall, On Hold, returned en pas buttons aan (vervang 'Patron button' door 'My account' button, verwijder button 'Staff view') werden al betere resultaten gekregen.