maandag, november 05, 2007

Drukke week....

Afgelopen week een drukke week gehad waarin ik veel op pad ben geweest:

Zaterdag 27 oktober naar de conferentie 'Wiki's en Educatie' van Wikimedia Nederland. Mijn collega Moqub deed hiervan al uitvoerig verslag. Ter aanvulling nog een verslag van een aantal sessies die ik volgde:

Inge Habix gaf een lezing over een ander project van Wikimedia: Wikibooks. Dit project richt zich op het integraal online zetten van informatieve boeken en cursussen. Het grote verschil met Wikipedia dat uit losse elementen bestaat is dat het bij Wikibooks gaat om gestructureerd opgebouwde kennispakketten op verschillende niveaus (hobbyist, wikijunior, middelbare school, universitair).
Wikibooks biedt boeken aan voor onderricht in de breedste vorm: van klassikaal onderwijs tot naslagwerken. De grote voordelen van wikibooks voor het onderwijs zijn: vrije en gratis beschikbaarheid, recentste ontwikkelingen beschreven in boeken, les materiaal duidelijk en goed gestructureerd, meer didactische hulpmiddelen en interactiever. Momenteel zijn er 150 boeken in verschillende stadia van compleetheid en wordt er gewerkt aan meer dan 2000 hoofdstukken.

In de lezing met de titel: “De elektronische werkplaats” vertelde Dirk van der Linden hoe Wiki’s bij de Radboud universiteit Nijmegen gebruikt worden. Sinds 2005 wordt er bij de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica gebruik gemaakt van MediaWiki’s. Dit worden elektronische werkplaatsen genoemd en hierin werken meesters (lees docenten) gezellen (lees: studentassistenten) en leerlingen (lees: studenten) samen, net als in de tijd van de ambachtsgilden gebeurde. Iedereen werkt op zijn eigen nivo en zo leert men van elkaar. De opdrachten die studenten krijgen zijn taakgeoriënteerd en de uitwerking binnen de Wiki moet uniek zijn. De ervaringen zijn positief: samenwerking en kennisdelen wordt zo gestimuleerd.

Yolanda Spoelder besprak de ervaringen van met Wiki’s in het onderwijs aan de VU. Derdejaars archeologie studenten gebruiken het om een beeld van vroegere samenlevingen te krijgen. In een Wiki worden de opgravinggegevens besproken en wordt een beeld geschetst van hoe het vroeger geweest moet zijn. Bij deze proef kwam naar voren dat de studenten een terughoudendheid betrachten om ideeën en gegevens uit te wisselen en dat ze elkaars werk in progress ook niet echt volgen.Een tweede toepassing is het gebruik van een Wiki voor eerstejaars studenten. De ervaringen bij die toepassing waren dat studenten niet echt optimaal gebruik maken van de mogelijkheid tot samenwerking en dat de studenten nog erg traditioneel werken: ze schrijven de tekst in word en copieren en plakken die vervolgens in de Wiki. Positief was dat de studenten door het gebruik van de Wiki wel veel gemotiveerder leken. Bij de VU wordt nu gewerkt aan een didactische handreiking aan de docent over hoe en wanneer Wiki’s het beste ingezet kunnen worden.

Woensdag 31 oktober naar de middag van Collegerama geweest en donderdag 1 en vrijdag 2 november was ik in Den Haag in verband met het bijwonen van de Internationale conferentie "Tools & Trends" (over digitale duurzaamheid) (dit ter gelegenheid van het afscheid van Johan Steenbakkers). Ik loop dus wat achter met de verslaggeving :-)