maandag, april 28, 2008

IATUL dag 2: Geoinformatics

Een leuke en leerzame lezing werd gegeven door Michael Fosmire (Purdue University) met als titel: Creating a culture of data integration and interoper-ability: librarians and Earth Science Faculty collaborate on a geoinformatics course.
Michael begon zijn lezing met te vast te stellen dat: "e-science requires data-savy researchers but instructions to create those researchers are not well developed." Bij Purdue hebben ze daar wat aan gedaan en is de cursus Geoinformatics in het leven geroepen. Deze cursus werd gegeven aan advanced undergraduate en graduate students. 3 studiepunten, 2 uur college per week, 3 uur labwerk per week. Er waren toen de cursus voor het eerst gegeven werd 12 studenten die zich hadden aangemeld voor dit studieonderdeel. Tijdens deze cursus wordt er aandacht besteed aan:
- data verzamelen
- data analyse
- data management
- data curation en preservation
- data visualisatie

Aardwetenschappen is een data-intensief onderzoeksgebied en leent zich daarom uitstekend voor zo'n cursus. Probleem was echter wel dat er geen tekstboek op dit gebied beschikbaar was. Tijdens de cursus wordt aan studenten gevraagd om datgene wat ze geleerd hebben tijdens het college te integreren in een onderzoeksopdracht. De cursus is naar ik begreep positief ontvangen en een goed voorbeeld van een vorm van nieuwe dienstverlening waarin de bibliotheek zou kunnen participeren. Dat de bibliotheek zich zou moeten bezig gaan houden met data en datamanagement kwam ook later op deze conferentiedag nog weer naar voren. Er werd zelfs gesproken over "Teaching Good Data-Hygiene". Steeds meer bibliotheken bekijken de mogelijkheden om iets met Data te gaan doen.